GOSPODARKA KOMUNALNA

GMINY ŚWIEDZIEBNIA

Kiedy rozwiązać umowę na wywóz odpadów?
Opublikowano:
Należy pamiętać, że z dniem 1 lipca 2013 r. Gmina Świedziebnia przejmie obowiązek odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Opłaty za odbiór odpadów będą wnoszone na rzecz Gminy, a nie jak dotychczas na rzecz poszczególnych... czytaj więcej
Uchwały Rady Gminy Świedziebnia
Opublikowano:
Gmina Świedziebnia jest w trakcie wdrażania zapisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jednym z elementów podjętych działań jest opracowanie i przyjęcie uchwał Rady Gminy z zakresu gospodarowania odpadami. W dniu 28... czytaj więcej
Działania Gminy Świedziebnia
Opublikowano:
Wójt Gminy Świedziebnia podjął współpracę z firmą Green Key, w celu sporządzenia Koncepcji Gospodarowania Odpadami Komunalnymi. Gmina musi dostosować system zbiórki odpadów komunalnych do obowiązujących przepisów prawnych, ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w... czytaj więcej