GOSPODARKA KOMUNALNA

GMINY ŚWIEDZIEBNIA

Strona główna » Aktualności

Aktualności

Kiedy rozwiązać umowę na wywóz odpadów?
Opublikowano:

Należy pamiętać, że z dniem 1 lipca 2013 r. Gmina Świedziebnia przejmie obowiązek odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Opłaty za odbiór odpadów będą wnoszone na rzecz Gminy, a nie jak dotychczas na rzecz poszczególnych firm działających w tym zakresie. Ponoszenie opłat ...czytaj więcej

Uchwały Rady Gminy Świedziebnia
Opublikowano:

Gmina Świedziebnia jest w trakcie wdrażania zapisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jednym z elementów podjętych działań jest opracowanie i przyjęcie uchwał Rady Gminy z zakresu gospodarowania odpadami. W dniu 28 grudnia 2012 roku, podczas obrad Rady Gminy Świedziebnia p ...czytaj więcej

Działania Gminy Świedziebnia
Opublikowano:

Wójt Gminy Świedziebnia podjął współpracę z firmą Green Key, w celu sporządzenia Koncepcji Gospodarowania Odpadami Komunalnymi. Gmina musi dostosować system zbiórki odpadów komunalnych do obowiązujących przepisów prawnych, ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która ...czytaj więcej