GOSPODARKA KOMUNALNA

GMINY ŚWIEDZIEBNIA

Strona główna » Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

Jak segregować odpady komunalne?

W związku z licznymi wątpliwościami jakie pojawiają się w trakcie segregacji odpadów przez mieszkańców nieruchomości, poniżej przedstawiono podstawowe zasady selektywnego gromadzenia odpadów. PAPIER I TEKTURA ? POJEMNIK NIEBIESKI NALEŻY WRZUCAĆ ? gazety i czasopisma, ? prospekty, katalogi i reklamy, kalendarze i... czytaj więcej