GOSPODARKA KOMUNALNA

GMINY ŚWIEDZIEBNIA

Strona główna » Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

Wymagania stawiane przez prawo

Aktualnie Gmina Świedziebnia podjęła się realizacji zadań określonych w obowiązującej od 1 stycznia 2012 roku zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy. Rok 2012 jest okresem dostosowywania gminnej gospodarki odpadami oraz podejmowania koniecznych... czytaj więcej