GOSPODARKA KOMUNALNA

GMINY ŚWIEDZIEBNIA

Strona główna » Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

Zasady odbioru odpadów komunalnych

Zgodnie z nowymi przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązki właścicieli nieruchomości związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi przejmie gmina. Przede wszystkim władze gminy podejmą właściwe uchwały regulujące zasady gospodarowania odpadami komunalnymi gromadzonymi na... czytaj więcej